Saturday, 4 Oct 2008 14:26 Alder: 11 yrs
  Kategori: Pressemeddelelser

  PRESSEMEDDELELSE


  Inerisaavik ud af Universitetsloven

  Folkeskolens udvikling bankes mange år tilbage, da midler tiltænkt udvikling af folkeskolen nu anvendes til andre formål fra Ilisimatusarfiks bestyrelse. Har Atuarfitsialak stadig politikernes prioritet?

  Ilisimatusarfiks bestyrelse har besluttet at lukke ned for Attats virksomhed fra 1. april 2009, samtidig er Inerisaavik blevet tvunget til at aflyse en række kurser, der har vital betydning for folkeskolens fortsatte udvikling.

  I 1997 besluttede Landstinget at der skal forefindes et internetsystem som skal betjene det grønlandske uddannelsessystem samt folkeskolen med internet adgang. Som følge af denne beslutning fungerer Attat som sådan i dag. Kan universitetets bestyrelse handle i modstrid med en Landstingsbeslutning? Er magten hos universitetets bestyrelse eller i Landstinget?

  Attat er en uundværlig del af det grønlandske uddannelsessystems hverdag. Næsten samtlige kontakter og samtaler mellem studerende, mellem studerende og uddannelsesinstitutionerne og mellem lærerne foregår gennem Attat. Bl. a. er Attat en uundværlig del af de decentrale lærerstuderendes studie til læreruddannelsen. Afgangseleverne i folkeskolen skal som en del af deres afgangsbevis lave deres projektopgaver, hvor Attat spiller en central rolle. Landstingspolitikerne melder deres drømme ud om fjernundervisning. Og så kan man ikke engang finansiere et skolenet fuld ud. Disse blot få eksempler for Attats betydning.

  Inerisaavik melder ud om, at man nu er begyndt at aflyse en række kurser. Vi er bange for at dette kun er begyndelsen på en kvælning af den grønlandske folkeskole, atuarfitsialak.

  Sidste år på denne tid af året, advarede vi vore politikere fra IMAK mod denne fare. Landsstyremedlemmet og hans embedsmænd lovede dengang, at man ikke kommer ud for denne situation, da man blot vil lave en resultatkontrakt for Inerisaaviks virksomhed i forhold til Ilisimatusarfik, hvorved sammenblanding af økonomierne undgås. Dette er ikke sket. Vi mener derfor, at politikerne i Landstinget og os, som har påpeget farerne er blevet ført bag lyset.

  Vi skal derfor på det kraftigste opfordre de ansvarlige politikere til at træffe en beslutning om, at Landstinget træffer en beslutning om, at Inerisaaviks virksomhed tages ud af Ilisimatusarfiks drift, med undtagelse af forskningsdelen, som kan forblive i Ilisimatusarfik.
   
  Vi opfordrer Landstingspolitikerne til sammen med os om at lave en redningsaktion for fortsat udvikling af den grønlandske folkeskole.

  Sivso Dorph
  Formand for IMAK
  Nuuk 04.10.08

  Mobil 543339