Thursday, 5 Apr 2018 16:32 Alder: 1 year
  Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner, Pressemeddelelser

  Jagten på fremtiden:

  Ny kampagne skal gøre uddannelse til valgets vigtigste tema


  Uddannelse er fundamentet for jagten på en god fremtid. Desværre lider vores uddannelsessystem i dag under store fundamentale udfordringer, der betyder at mange af vores børn ikke kan besætte nutidens og fremtidens jobs, når de er færdige med Folkeskolen. Derfor er Grønlands Erhverv (GE) og Lærernes Fagforening (IMAK) gået sammen om en ny kampagne ved navn ”Grønlands vigtigste råstof er uddannelse”. 

   

  Målet er at sikre, at netop uddannelse står øverst på politikernes agenda frem mod valget til Inatsisartut d. 24. april – og ikke mindst at politikerne efter valget omsætter initiativerne til politisk handling.

   

  Alt for få børn og unge får en uddannelse, der kvalificerer dem til at varetage fremtidens job. Hvis vi ikke får forbedret Folkeskolen, taber vi ikke blot en hel generation på gulvet – udsigten til selvstændighed fortoner sig også. Og begge dele er til skade for hele landet.

   

  Stort set alle politikere går ind for bedre uddannelse, men der bliver ikke sat tilstrækkelig handling bag ordene. For at konkretisere problemerne – og anvise løsninger på, hvordan vi forbedrer folkeskolen – peger GE og IMAK på følgende 12 initiativer, der vil løfte niveauet i skolerne, hvis politikerne vælger at lytte og følge rådene:

   

  1. Vi skal have en veluddannet arbejdsstyrke. Det er nøglen til at fastholde og udvikle arbejdspladser i hele landet. Sådan bliver vi alle rigere.
  2. Vi skal ruste eleverne i folkeskolen endnu bedre til at tage en uddannelse. Vi skal sikre langsigtet planlægning af det offentlige bygge- og anlægsprogram, som er et stærkt men forsømt redskab til at sikre arbejdspladser og velfærdsinvesteringer.
  3. Vi skal have en mere langsigtet planlægning af fremtidens skolesystem og bedre prioritering af midlerne. Vi skal skabe større sikkerhed og mere stabile rammevilkår for erhvervslivet.
  4.  Vi skal skabe bedre fysiske rammer om vores skoler.
  5. Vi skal sikre, at lærerne har de rette kompetencer til at bruge it som redskab i undervisningen, og sikre tidssvarende internetforbindelser og it-udstyr på skolerne, så de unge forberedes på at begå sig i en digital, globaliseret verden.
  6. Adgangen til undervisningsmateriale i yderområderne skal være bedre, og undervisningsmaterialet skal løbende opdateres.
  7.  Skolelederne skal uddannes bedre i ledelse. God skoleledelse er grundlaget for god undervisning.
  8. Vi skal have genindført og styrket speciallæreruddannelsen. En meget stor del af eleverne modtager i dag specialundervisning, men for få lærere har en supplerende specialpædagogisk uddannelse.
  9. Undervisningen i yderdistrikterne skal styrkes. Det skal gøres mere attraktivt at være lærer i yderområderne.
  10. Eleverne i folkeskolen skal styrke deres kompetencer i grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, fysik og samfundsfag. Lærerne skal kunne vælge undervisningsmetode ud fra den enkelte elev og det enkelte fag. Og de lærerstuderende skal rustes bedre til at undervise i en globaliseret verden. Vi skal have en folkeskole, der i kvalitet kan måle sig med de andre nordiske lande.
  11.  Forældrene skal engageres mere i deres børns uddannelse, og vi skal skabe større tillid mellem skole og hjem.
  12. Vi skal have større involvering af lærere, skoleledere og erhvervsliv i beslutningsprocesser. Hvis de, der ved mest om skolen, sættes uden for døren, bliver folkeskolen et politisk laboratorium.  Eksperimenter betyder, at der spilles hasard med vores børns fremtid.

   

  GE og IMAK opfordrer politikerne til at lade sig inspirere af vores 12 initiativer, så vi sammen kan styre vores børn og unge mod en endnu bedre fremtid. Det vil skabe værdi for os alle og er ultimativt et middel til selvforsørgelse og selvstændighed.

   

  Du kan læse mere om kampagnen på vores hjemmeside og Facebook-side.

  www.facebook.com/GroenlandsVigtigsteRaastofErUddannelse/

   

  For yderligere kommentarer, kontakt venligst:

   

  Brian Buus Pedersen, GE: Tlf. 36 37 10 eller 55 36 41. Email: pedersen@ga.gl

  Birthe Møller Therkelsen, IMAK: Tlf. 32 25 50. Email: bth@imak.gl

   

   

   


  Læs mere her:
  Uddannelse_PM_dk_gr.pdf102 K