Friday, 31 Oct 2008 18:45 Alder: 11 yrs
  Kategori: Pressemeddelelser

  PRESSEMEDDELELSE


  Lærere nok til folkeskolerne og sygeplejersker nok til landets sygehuse

  Landet skriger efter uddannet arbejdskraft. Dronning Ingrids Hospital er nær en lukning på grund af mangel på sygeplejersker. Folkeskolen mangler lærere. Mange af vores elever i folkeskolerne, især i mange bygder og i en del byskoler, får ikke den kvalificerede undervisning, de har krav på, fordi man mangler lærere.

  Sats på kvaliteten i folkeskolen. Det er den eneste farbare vej for at få uddannet arbejdskraft til landet. Sats på en langsigtet løsning. Hver gang vi har et ungt menneske, der forlader folkeskolen med gode resultater, er chancen for at vi får uddannede i samfundet mangedoblet. Hver gang et ungt menneske forlader folkeskolen med dårlige eller jævne resultater, er sandsynligheden for at vedkommende får en uddannelse meget lille. Samfundet må så hente arbejdskraft udefra. Vi kommer ikke videre i vores udviklingsforløb. Uanset hvilken uddannet arbejdskraft du ønsker dig, så sats på folkeskolen. Det vil på sigt betyde, at vi får lærere nok til folkeskolerne, sygeplejersker nok til sygehusene, ja, vi vil kunne forsyne os med uddannet arbejdskraft. Hver gang vi forringer vilkårene for udviklingsmulighederne for folkeskolen, banker vi vores samfund tilbage, fordi vore elever ikke får den kvalificerede undervisning de har krav på. 

  Vi har en folkeafstemning om selvstyre den 25. november 2008. Samtidig er landets ledere på vej til at underminere en del af udviklingsmulighederne for vore børn og unge. Ønsker landets ledere at give vore børn og unge de bedste betingelser for at de får en uddannelse, skal der satses højt på folkeskolen. Ønsker du selvstyre skal du også give vore børn og unge chancen for uddannelse. Forslag til nedskæringer fra Landsstyreområdet for finanser for Inerisaavik betyder, at Grønlands selvforsyning af uddannet arbejdskraft forringes, dermed forringes selvstyrets succesfulde gennemførelse.

  Vi opfordrer derfor vores ansvarlige politikere til at prioritere udviklingsmulighederne for folkeskolen. Det er der nøglen til selvforsyning med uddannet arbejdskraft skal findes. Det er igennem den satsning, vi skal gøre Grønland selvforsynende på alle områder i selvstyrets ånd. Derfor skal vi opfordre vores ansvarlige til ikke at lave besparelser i Inerisaaviks virksomhed med 5,6 mio. kr. Hvis vi gør det, underminerer vi vores egen fremtid.

  Lad politikerne prioritere. Lad politikerne træffe beslutningerne og ikke enkelte embedsmænd i magtfulde positioner. Deres anbefalinger har ingen ideologisk baggrund. Blot cool cash her og nu. Vi derimod, skal tænke på vores fremtid og investere i fremtiden. Bevillinger til Inerisaavik er en investering for børnenes og de unges uddannelse og fremtid. Nedskær ikke i bevillingerne til Inerisaavik!

  Sivso Dorph

  IMAK
  Siulittaasoq / Formand
  Nuuk, 31.10.2008