Thursday, 30 Aug 2018 20:54 Alder: 353 days
  Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner, Pressemeddelelser

  Medlemsbrev vedrørende artikel i AG

  AG bragte i papirudgaven tirsdag den 21. august 2018 en artikel, der er baseret på 2 artikler i IMAKs blad Ilinniartitsisoq. Tag og læs artiklerne i deres helhed i Ilinniartitsisoq, som I alle skulle have modtaget . Du kan også hente Ilinniartisisoq på www.imak.gl


   

  AGs journalist klipper i artiklerne, så han får det til at lyde som om jeg angriber IMAKs medlemmer. Det er  ikke det artiklerne handler om. De handler om den manglende fleksible planlægning i folkeskolen, der medfører, at lærere registreres som fraværende, selvom de løser andre opgaver på skolen eller er på kursus.

   

  Den manglende fleksible planlægning medfører, at forældre kan møde lærere, som deres barn fortæller har været fraværende samme dag. På den måde mistænkeliggøres læreren, selvom denne har passet i arbejde i henhold til de opgaver, der fremgår at vedkommendes arbejdsplan.

   

  Som du kan se i bladet handler flere artikler om den manglende fleksible planlægning i folkeskolerne.  Grunden til, at der fokuseres på netop dette. er som sagt, at forældre og andre udenfor folkeskolen tilsyneladende ikke er klar over, at lærere - og dermed eleverne – ikke burde have det samme skema hver uge, men at skolerne skal planlægge fleksibelt for at opfylde intentionerne i folkeskoleloven herunder lærerplaner mv. samt sikre en kvalificeret undervisning af eleverne.

   

  Grunden til der blev indført en årsnorm i stedet for en ugenorm var netop et ønske fra arbejdsgiverne om at få et redskab til at opfylde intentionerne i folkeskoleloven og sikre at der ikke blev brugt unødvendige midler på vikarer.  Det er derfor trist, at netop arbejdsgiverne ikke har sørget for de rammer, der skal til for at sikre, at der planlægges fleksibelt. Dette medfører dårligere vilkår for eleverne, ekstra udgifter for kommunerne – og at lærere får et ry for stort fravær, selvom de bare passer deres arbejde.

   

   

  Så kære medlemmer artiklerne i Ilinniartitsisoq er ikke et angreb på jer – tværtimod. AGs journalist har fordrejet artiklerne, sensationer sælger åbenbart bedre end fakta.

   

  Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga/Med venlig hilsen

   

  Birthe Therkildsen

  IMAKip siulittaasua/Formand for IMAK

   

   

   


  Læs mere her:
  Medlemsbrev_AG.pdf0.9 M