Wednesday, 26 Nov 2008 17:39 Alder: 11 yrs
  Kategori: Pressemeddelelser

  Pressemeddelelse


  Det faglige samråd mellem organisationerne AK, PIP, IMAK, ASG, TP og PPK inviterer 2. og 3. december til en åben og fordomsfri diskussion om øget samarbejde på organisationsplan til gavn for lønmodtagere på det private og offentlige arbejdsmarked.

  Alle forhandlingsberettigede organisationer – og det vil sige ca. 30 – er inviteret til at deltage i seminaret i Nuuk med titlen ”Fremtidens faglige organisering – er vi rustet godt nok?

  Formålet er at drøfte udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked og drøfte mulighederne for nye samarbejdsflader og en organisering, der kan matche udfordringerne. Det ventes, at ca. halvtreds organisationsfolk, bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter vil tage del i seminaret.

  Som oplægsholder deltager fremtidsforsker og cand. scient. pol. Anne-Marie Dahl, der driver virksomheden Futuria. Hun har tidligere været ansat på Institut for Fremtidsforskning og rådgiver på Christiansborg. Hendes oplæg skal give afsæt til gruppediskussioner om det fremtidige samarbejde.

  Yderlige oplysninger kan fås ved at kontakte Karin Holler, formand for PPK, 53 37 17

  Nuuk, den 26. november 2008.

  Karin Holler