Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut.

 

Høringsbrev

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut.  

Bemærkninger til lovforslaget

 

 

IMAKs høringssvar