Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet på en arbejdsplads er af afgørende betydning for den enkeltes trivsel og dermed for kvaliteten af det den enkelte ansattes indsats.Konstant fokus på arbejdsmiljøet er derfor af afgørende betydning ikke bare for den enkelte ansatte, men også for  arbejdspladsen som helhed. På skoler har arbejdsmiljøet derfor også stor betydning for undervisningen, og dermed for elevernes udbytte af deres skolegang.

 

www.godarbejdslyst.dk  er led i en kampagne lanceret af Arbejdsmiljørådet som har besluttet at sætte det psykiske arbejdsmiljø øverst på dagsordenen. Kampagnen omfatter annoncer, foldere, postkort, e-cards og virksomhedsarrangementer som vil sætte emnet til debat.

  • Temaer - her præsenteres de mange forskellige emner og problemer inden for psykisk arbejdsmiljø, fx udbrændthed, stress, mobning og chikane, trivsel og tryghed.
  • Din branche - her er samlet materiale om psykisk arbejdsmiljø inddelt efter brancher. Find din egen branche blandt 49 forskellige.
  • Værktøjer - giver værdifuld viden om, hvordan problemer med psykisk arbejdsmiljø løses i praksis. Forskellige værktøjer præsenteres, fx dialogspil, checklister og ledelsesværktøjer.
  • Love og regler - en samling af information om lovens bogstav og de aftaler, der findes inden for de forskellige brancher.