Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget er et aftalebestemt fora, som skal medvirke til at sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse på egen arbejdssituation til gavn for både den enkelte som arbejdspladsen som helhed.  

Her kan du læse hvordan samarbejdsudvalget nedsættes og arbejder.