Lønkontrol

Her er der skemaer, som du kan bruge til at udregne din løn inklusiv tillæg, samt et skema, hvor du løbende kan kontrollere om du underviser det antal timer, som du får løn for. 

 

Lønberegning for ansatte i folkeskolen

 

Timeoptælling