Om IMAK

På de følgende sider kan du læse om IMAKs vedtægter, politik, repræsentantskab, bestyrelse, sekretariatet mv.

 

IMAK  er en faglig organisation for omkring 1300 medlemmer (2013).

 

De fleste medlemmer er ansat i den grønlandske folkeskole. Nogle medlemmer er ansat i selvstyrets administration, Uddannelsesstyrelsen, kommunernes forvaltning,  på Majoriaq eller beskæftiget med undervisning på andre offentlige institutioner. Andre medlemmer er ansat på de private grundskoler og efterskoler. 

 

Desuden har IMAK en række medlemmer, der er pensionister samt medlemmer, der ikke længere er beskæftiget med undervisning, men som ønsker at bevare tilknytningen til IMAK.

 

IMAK er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til formål at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges ved. Foreningen varetager altså ikke kun medlemmernes interesser i forhold til løn- og arbejdsvilkår, men også i forhold til deres pædagogiske og skolepolitiske interesser.

 

IMAK  er udover medlemmerne bygget op af repræsentantskab, bestyrelse, fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter. 

 

IMAK har en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening (DLF).  

Du kan læse mere om DLF her:

Danmarks Lærerforening

 

IMAK har to stemmeberettigede medlemmer i DLFs kongres. Det ene medlem er altid formanden for IMAK, det andet medlem vælges for 2 årige perioder af IMAKs repræsentantskab.

 

Samarbejdet med DLF betyder, at IMAK i nogle konkrete sager kan hente bistand fra DLFs sekretariat samt medlemsfordele for alle medlemmer i IMAK. 

 

Medlemmer af DLF, der flytter til Grønland, for at arbejde overføres til IMAK ligesom medlemmer fra IMAK, der flytter til Danmark for at arbejde indenfor DLFs aftaleområde, overføres til DLF.

 

IMAK er medlem af Nordiske Lærerorganisationers Samråd (NLS).

Du kan læse mere om NLS her:

Nordiske Lærerorganisationers Samråd

 

IMAK vælger en delegeret til ICC. 

IMAK udpeger sammen med NPK og Peqqissaasut Kattuffiat (PK) en repræsentant til Det grønlandske Arbejdsmiljøråd. For tiden er det ansat i NPK, der er udpeget på vegne af de tre organisationer.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd her:

Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd

 

IMAK mødes med  Akademikernes Sammenslutning i Grønland ( ASG),  Atorfillit Kattuffiat (AK), Sundhedskartellet (PPK), Pædagogernes fagforening (NPK), Journalisterne og teknikerne (TP) ca en gang om måneden. På disse møder diskuteres fælles interesser  ligesom organisationer når der er fælles interesse heri laver fælles henvendelser til f.eks.  Naalakkersuisut.