Aftaler og overenskomster på det offentlige område

 

Overenskomster og klassificeringsaftaler

Indeholder aftaler og overenskomster for lærere, ledere, timelærere, vikarer, kombinationsansatte, kordegnekateketer og pensionerede tjenestemænd. Herunder praktikvederlag, frikøb til undervisning for Inerisaavik og funktion i højere stilling.

 

Arbejdstidsaftaler

Indeholder arbejdstidsaftaler for lærere, ledere, timelærere samt administrativt ansatte og hviletidsbestemmelser i forbindelse med lejrskole m.v.

 

Andre aftaler

Indeholder aftaler om ferie, ferierejseforhold, til - og fratrædelsesrejser, andre frirejser, flyttegodtgørelse (bohaveflytning), boliger, gruppeliv, tillidsrepræsentanter, frikøb til organisationsarbejde, orlov i forbindelse med graviditet og adoption, tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og død, jubilæumsgratiale, uddannelsestilskud.