Overenskomster og klassificeringsaftaler

   

   

  Overenskomsten for folkeskolelærere mv

   

  Indeholder løn- og ansættelsesbetingelser for overenskomstansatte uddannede lærere og ledere i folkeskolen, forvaltninger og selvstyret.

   

   

  Overenskomst mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, (IMAK) om løn- og ansættelsesvilkår for administrative chefer under Grønlands Selvstyre og kommunerne i Grønland.

   

  Protokollat afdelingschef uddannelsesstyrelsen

   

  Protokollat Kulturafdelingsleder Kommuneqarfik Kujalleq

   

  Protokollat til for ansatte undevisere på Erhvervs og brancheskolerne i Grønland 

   

   

   

  Klassificeringsaftalen

  Indeholder lønindplacering og ansættelsesbetingelser for tjenestemandsansatte uddannede lærere og ledere i folkeskolen, forvaltninger og selvstyret

   

  Klassificering af tjenestemandsstillinger som kommunale chefer i Kujalleq og Qeqqata

   

  Klassificering af tjenestemandsstillinger som direktør/styrelseschef/Departementschef 

   

  Aftale om funktionstillæg for departements- og styrelseschefer

   

  Klassificering af visse chefstillinger

   

  Klassificering tjenestemænd under MISI

   

  Klassificering af tjenestemandsstillinger som Orkester- og Musikskoleleder

   

  Klassificering al tjenestemandsstilling som styrelseschef i Uddannelsesstyrelsen

   

  Klassificering af tjenestemandsstillinger som børne- og ungekonsulent under MISI

   

  Klassificering af fagchef i Kommuneqarfik Sermersooq

   

  Aftale om klassificering af tjenestemandsstillinger som afdelingsleder

   

  Klassifficering afdelingschef uddannelsesstyrelsen

   

  Klassificering skolekonsulenter restgruppekonsulenter Qeqqata

   

  Klassificering skolekonsulent Qaasuitsup

   

  Klassificering pæd. medarbejder dukkeprojekt 

   

  Klassificering undervisningsinspektør Uddannelsesstyrelsen

   

  Klassificering pædagogisk statistisk konsulent Uddannelsesstyrelsen

   

  Klassificering skolekonsulenter Uddannelsesstyrelsen

   

  Klassificering Kulturafdelingsleder  Kommuneqarfik Kujalleq

   

   

   

   

   

  Lønjusteringsaftalen for tjenestemandsansatte

  Indeholder bestemmelser om tjenestemænds grundløn samt lønrammetillæg og stedtillæg

   

  Overenskomsten for timelærere og vikarer
  Indeholder løn- og ansættelsesbetingelser for timelærere med og uden uddannelse samt vikarer

   

  Aftalen om kombinationsansættelse i kommunerne og selvstyret

  Indeholder løn- og ansættelsesvilkår om lærere, der er kombinationsansatte heltids- eller deltids mellem en folkeskole og Piareersarfik, Inerisaavik, Forvaltningen eller lign.

   

  Aftalen om kombinationsansættelse som fagkonsulent ved Inerisaavik

  Indeholder løn- og ansættelsesvilkår for lærere som kombinationsansættes som fagkonsulent ved Inerisaavik

   

   

  Aftale om ansættelse på særlige åremål

  Indeholder vilkår for ansættelse på særlige åremål. Anvendes oftest som rekrutteringsredskab i bygder og yderdistrikter samt ved ansættelser i stillinger som er vanskelige at få besat.

   

  Aftale om beskæftigelse og aflønning af pensionerede tjenestemænd

  Indeholder bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for pensionerede tjenestemænd, der ansættes i folkeskolen mv. 

   

  Aftale om særlige tillæg og rådighedstillæg

  Indeholder bestemmelser om hvorledes tillæg fastsættes.

   

  Aftale om særlige vikariater

  Indeholder bestemmelser om ansættelse af uddannede lærere i vikariater ved akut opståede behov

   

  Aftale om rejselærere i kommunerne

  Indeholder bestemmelser for lærere der fungerer som rejselærere i kommunernes skoleforvaltninger.

   

  Aftale om funktion i højere stilling

  Indeholder bestemmelser om betaling for funktion i højere stilling.

   

  Fortolkningsbidrag vedr. lægeerklæringer

  Fortolkning vedr. indhentning af lægeerklæring fra 1. sygedag