Isumaqatigiissutit klasseficeringsaftalillu

  Meeqqat atuarfianni ilinniartitsisunut isumaqatigiissut

   

  Imarai meeqqat atuarfianni ilinniartitsisut pisortallu  isumaqatigiissutit aallaavigalugit atorfeqartut akissarsiaat atorfinitsitaasarnerallu aammalu forvaltningini namminersorlunilu oqartussani atorfilinnut 

   

  Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, (IMAK)p iluani Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani kommuninilu allaffissornikkut aqutsisunut isumaqatigiissut.

   

  Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfiini ilinniartitsisunut isumaqatigiissutinut il.il. tapiliussaq

   

  Isumaqatigiissummut nassuiaammut tapersiilluni ilanngusaq, 65-iliinermi soraasitsineq pillugu.

   

  Naalakkersuisut aamma Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianniittut Kattuffiata, IMAK-ip, akornanni Nipilersornermik Nipilersortunillu Atuarfinni Aqutsisut atorfeqarnerat pillugu akissarsiat pillugit aalajangiineq pillugu isumaqatigiissut ataani pineqartoq isumaqatigiissutigineqarpoq

   

  Protokollat til lønfastsættelse af børne- og ungekonsulent ved MISI (KUN dansksproget)

   

  Protokollat til overenskomst for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. (KUN dansksproget)

   

  Protokollat pædagogisk medarbejder dukkeprojekt (KUN dansksproget)

   

  Protokollat afdelingschef uddannelsesstyrelsen (KUN dansksproget)

   

  Protokollat skolekonsulent restgruppekonsulenter Qeqqata (KUN dansksproget)

   

  Protokollat skolekonsulent Qaasuitsup (KUN dansksproget)

   

  Protokollat undervisningsinspektør i Uddannelsesstyrelsen (KUN dansksproget)

   

  Protokollat pædagogisk statistisk konsulent Uddannelsesstyrelsen (KUN dansksproget)

   

  Protokollat for  skolekonsulenter i Uddannelsesstyrelsen (KUN dansksproget)

   

  Protokollat Kulturafdelingsleder Kommuneqarfik Kujalleq (KUN dansksproget)

   

  Protokollat til for ansatte undevisere på Erhvervs og brancheskolerne i Grønland  (KUN dasproget)

   

   

   

  Klassificeringsaftalen

  Imarai atorfilittut ilinniarsimasut ilinniartitsisut pisortallu meeqqat atuarfianneersut, forvaltningini namminersorlutillu oqartussani akissarsiaasa inissisimaffiat atorfinitsitaasarnerallu.

   

  Kommunip iluani pisortat atorfillit akissarsiaasa inissisimaffii Kujalleq aammalu Qeqqata (KUN dansksproget)

   

  Direktørit/styrelseschefit/Departementchefitut atorfillit akissarsiaasa inissisimaffii (KUN dansksproget)

   

  Departementschefitut styrelseschefitut atorfeqarnermi tapisiaasa isumaqatigiissutaat (KUN dansksproget)

   

  Kommunini chefit  tamarmik akissarsiaasa inissisimaffiat (KUN dansksproget)

   

  Isumaqatigiissut pillugu Kommuneqarfik Sermersooq-mi Misi-p ataani tjenestemandit Perorsaanermik/Tarnip Pissusaanik Siunnersuisarfinni atorfillit akissarsiaasa angissusiisa aalajangerneqarnerat

   

  Isumaqatigiissut pillugu Nipilersornermik Nipilersortunillu atuarfinni aqutsisutut atorfillit akissarsiaasa angissusiisa aalajangerneqarnerat

   

  Klassificering al tjenestemandsstilling som styrelseschef i Uddannelsesstyrelsen (KUN dansksproget)

   

  Klassificering af tjenestemandsstillinger som børne- og ungekonsulent under MISI (KUN dansksproget)

   

  Klassificering af fagchef i Kommuneqarfik Sermersooq (KUN dansksproget)

   

  Aftale om klassificering af tjenestemandsstillinger som afdelingsleder (KUN dansksproget)

   

  Klassifficering afdelingschef uddannelsesstyrelsen (KUN dansksproget)

   

  Klassificering skolekonsulenter restgruppekonsulenter Qeqqata (KUN dansksproget)

   

  Klassificering skolekonsulent Qaasuitsup (KUN dansksproget)

   

  Klassificering pæd. medarbejder dukkeprojekt (KUN dansksproget)

   

  Klassificering undervisningsinspektør Uddannelsesstyrelsen (KUN dansksproget) 

   

  Klassificering pædagogisk statistisk konsulent Uddannelsesstyrelsen (KUN dansksproget) 

   

  Klassificering skolekonsulenter Uddannelsesstyrelsen (KUN dansksproget)

   

  Klassificering Kulturafdelingsleder  Kommuneqarfik Kujalleq (KUN dansksproget)

   

   

   

  Atorfillit akissarsiaasa nalimmassarneqarneri

  Imarai atorfillit akissarsiaasa inissisimaffiat aammalu akissarsiat killiffiisa tapiat sumiiffimmilu tapeq.

   

  Timelærerinut vikarinullu sulinermut isuqatigiissut
  Imarai ilinniarsimasut ilinniarsimanngitsullu timelærerit vikarillu akissarsiaasa atorfinitsitaasarnerannullu isumaqatigiissut

   

  Kommunini namminersorlutillu oqartussanni tapertariisillugu atorfilinnut isumaqatigiissut (KUN dansksproget)

  Imarai tamakkiisumik ilaannakortumillu ilinniartitsisutut meeqqat atuarfianni, Piareersarfimmi, Inerisaavimmi forvaltninginilu assigisaanilu sulinermi akissarsiaanut atorfinitsitaasarnerannullu isumaqatigiissut.

   

  Aftalen om kombinationsansættelse som fagkonsulent ved Inerisaavik

  Indeholder løn- og ansættelsesvilkår for lærere som kombinationsansættes som fagkonsulent ved Inerisaavik

   

  Klassificeringsaftale ansættelse af kordegnekateketer

  Indeholder løn – og ansættelsesvilkår for kordegnekateketer.

   

  Aftale om ansættelse på særlige åremål

  Indeholder vilkår for ansættelse på særlige åremål. Anvendes oftest som rekrutteringsredskab i bygder og yderdistrikter samt ved ansættelser i stillinger som er vanskelige at få besat.

   

  Aftale om beskæftigelse og aflønning af pensionerede tjenestemænd

  Indeholder bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for pensionerede tjenestemænd, der ansættes i

  folkeskolen mv.

   

  Aftale om særlige tillæg og rådighedstillæg

  Indeholder bestemmelser om hvorledes tillæg fastsættes.

   

  Aftale om særlige vikariater

  Indeholder bestemmelser om ansættelse af uddannede lærere i vikariater ved akut opståede behov

   

   

  Kommunini ilinniartitsisut angalasartut pillugit isumaqatigiissut

  Imarivai ilinniartsisisunut angalasartunut kommunini immikkoortoqarfinni atorfilinni aalajangersakkat. 

   

  Aftale om funktion i højrestilling

  Indeholder bestemmelser om betaling for funktion i højere stilling.

   

  Fortolkningsbidrag vedr. lægeerklæringer

  Fortolkning vedr. indhentning af lægeerklæring fra 1. sygedag