Arbejdstidsaftaler

   

  Aftale om arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen 

  Indeholder bestemmelser om arbejdstiden og dens fordeling for lærere, timelærere

  Gælder fra 1. august 2021

   

  Aftale om arbejdstiden m.v. for lærere og lærere på Ado Lyngep Atuarfia 

  Denne aftale har virkning fra 1. april 2021

   

  Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen

  Indeholder bestemmelser om arbejdstiden for ledere i folkeskolen

   

  Aftale om arbejdstid og merarbejde

  Indeholder bestemmelser om arbejdstiden for ansatte i forvaltninger, departementer, Inerisaavik og ledere i folkeskolen uden undervisning

   

  Aftale om seniorordning for administrativt ansatte

   

  Aftale om hviletid og fridøgn

  Indeholder bestemmelser om hviletid og fridøgn i forbindelse med lejrskoler, kurser m.v.

   

  Arbejdstidsaftale for undervisere, ledere og vejledere på Piareersarfik

  Aftalen gælder for al undervisning på Piareersarfik – også for kombinationsansatte og ansatte efter IMAK protollat

   

  Arbejdstidsaftale for undervisere og forskere på Ilisimatusarfik

  Arbejdstidsaftalen gælder for alle undervisere på Ilinniarfissuaq – også ansatte efter IMAK protokollat