Arbejdstidsaftaler

   

  Aftale om arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen

  Indeholder bestemmelser om arbejdstiden og dens fordeling for lærere, timelærere

   

  Aftale om arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen

  Gælder fra 1. august 2019

  Indeholder bestemmelser om arbejdstiden og dens fordeling for lærere, timelærere

   

  Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen

  Indeholder bestemmelser om arbejdstiden for ledere i folkeskolen

   

  Aftale om arbejdstid og merarbejde

  Indeholder bestemmelser om arbejdstiden for ansatte i forvaltninger, departementer, Inerisaavik og ledere i folkeskolen uden undervisning

   

  Aftale om seniorordning for administrativt ansatte

   

  Aftale om hviletid og fridøgn

  Indeholder bestemmelser om hviletid og fridøgn i forbindelse med lejrskoler, kurser m.v.

   

  Arbejdstidsaftale for undervisere, ledere og vejledere på Piareersarfik

  Aftalen gælder for al undervisning på Piareersarfik – også for kombinationsansatte og ansatte efter IMAK protollat

   

  Arbejdstidsaftale for undervisere og forskere på Ilisimatusarfik

  Arbejdstidsaftalen gælder for alle undervisere på Ilinniarfissuaq – også ansatte efter IMAK protokollat