Andre aftaler

  Aftale om ansættelse af læreruddannede udenfor folkeskolen

   

   

  Bekendtgørelse om opslag af tjenestemandstillinger i Grønland

  Regler for opslag, hvor, indhold o.s.v.

   

  Aftale om anvisning af bolig

  Indeholder bestemmelser om anvisning af personalebolig herunder betaling

   

  Aftale om flyttegodtgørelse

  Indeholder bestemmelser om hvor meget bohave man kan få betalt for ved flytning, når man er anvist personalebolig.

  Bilag vedr. flyttegodtgørelse

   

  Aftale om frirejser

  Indeholder bestemmelser om til – og fratrædelsesrejser, tjenesterejser samt feriefrirejser for ansatte uddannede lærere og ledere m.v. ansat før 1. marts 1998 eller ansat på særlige åremålsvilkår

   

  Aftale om ferie

  Indeholder bestemmelser om hvornår lærere kan holde ferie, samt betaling for ikke optjent ferie.

   

  Cirkulære om feriefrirejser

  Indeholder generelle bestemmelser om feriefrirejser

   

  Aftale om ferierejsefond

  Indeholder bestemmelser om indbetaling til ferierejsefond for uddannede lærere og ledere m.v. ansat på almindelige vilkår 1. marts 1998 eller derefter.

   

  Aftale om gruppelivsordning

  Indeholder bestemmelser om obligatorisk arbejdsgiverbetalt gruppelivsordning.

   

  Aftale om forhold ved graviditet, fødsel og adoption

  Indeholder bestemmelser om løn m.v. ved orlov i forbindelse med graviditet, fødsel samt adoption

   

  Aftale om frirejse og tjenestefrihed ved i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og /eller død og begravelse

  Indeholder bestemmelser om rettigheder i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og /eller død og begravelse.

   

  Aftale om jubilæumsgratiale

  Indeholder bestemmelser om jubilæumsgratiale ved ansættelse i 25, 40 og 50 år

   

  Aftale om uddannelsestilskud

  Indeholder bestemmelser om tilskud til børn af ikke - hjemmehørende ansat før 1. marts 1998

   

  Aftale om tillidsrepræsentanter og organisationsansatte i IMAK

  Indeholder bestemmelser om valg af tillidsrepræsentanter og deres opgaver samt betingelser for frikøb til organisationsarbejde – herunder kurser, bestyrelsesarbejde og repræsentantskabsarbejde for IMAK.

   

  Aftale om særlige ydelser

  Indeholder bestemmelser om natpenge, dagpenge m.v.

   

  Aftale om Inerisaaviks benyttelse af lærere til afvikling af kurser m.v.

  Indeholder bestemmelser om Inerisaaviks frikøb af lærere til forskellige opgaver.

   

  Vakantregler

  Indeholder bestemmelser om vakantindkvartering.

   

  Aftale om vederlag i forbindelse med lærerstuderende og pædagogstuderendes praktikophold

  Indeholder bestemmelser om aflønning for lærere, der varetager opgaver i forbindelse med praktikopholds for lærer- og pædagogstuderende fra Grønland og Danmark.

   

  Procedure omkring klassificering af stillinger.

  Aftale omkring klassificering af stilling, hvor der hersker tvivl om hvilken faglig organisation, der har aftaleretten samt procedure ved klassificering af chefstillinger.

   

  Aftale om fastholdelsestillæg for administrative chefer

  Der kan ydes et personligt ikke-pensionsgivende tillæg til administrative chefer

   

  Yderligere gruppelivsforsikring

   

  Aftale om Ydelse af særligt tillæg til medlemmer af Folkeskolens Opgavekommissioner