Aftaler KANUKOKA

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse.

Indeholder bestemmelser om rammerne for medindflydelse, nedsættelse af samarbejdsudvalg, dets arbejdsopgaver m.v.