Aftaler og overenskomster med enkelte kommuner

Aftale med Kommuneqarfik Sermersooq om skolepatruljer i Nuuk

Indeholder bestemmelser om aflønning af de lærere, der varetager opgaver i forbindelse med skolepatruljerne

 
Aftale med Kommuneqarfik Sermersooq om rejselærere.

Indeholder løn- og ansættelsesforhold for rejselærere ansat i Kommuneqarfik Sermersooq