Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2021

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat holder ordinært repræsentantskabsmøde 2021 i Kangerlussuaq til afholdelse den 13. og 14. november 2021

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og fastsættelse af kontingent for følgende 2 kalenderår.
  6. Valg af 1 kongresdelegeret til Danmarks Lærerforenings kongres
  7. Valg af formand
  8. Valgt af kritiske revisorer og suppleanter for disse
  9. Eventuelt

Med venlig hilsen – Ikinngutinnersumik
Bestyrelsen - Siulersuisut

 

Nyheder

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat holder ordinært repræsentantskabsmøde 2021 i Kangerlussuaq til afholdelse den 13. og 14. november...

Læs mere

Ikke kun skoleledere i folkeskolen, men også kommunalt ansatte, må have en fælles rådgivningsinstans.

Lige så snart Lærernes overenskomst, der blev...

Læs mere

Et stort flertal af IMAK’s medlemmer har stemt ja til overenskomstaftalen mellem IMAK og Grønlands Selvstyre. Med en stemmeprocent på 69,3 %, har 94 %...

Læs mere