Politik

 

IMAKs politik på forskellige områder fastsættes af repræsentnatskabet og nedskrives i princip- og indsatsprogrammet

Du kan læse det gældende princip og indsatprogram her