Bliv medlem

 

Enhver, som er omfattet af organisationens forhandlingsret eller som organisationen mener at kunne opnå forhandlingsret for har ret til at blive almindelige medlemmer af IMAK.

Almindelige medlemmer, som fratræder med pension, efterløn eller lignende, har ret til fortsat medlemsskab.

Personer, som efter aftale eller ansættelsesform hører under anden organisation, kan normalt ikke optages som almindelige medlemmer.

Personer, der ikke opfylder betingelserne for at blive almindelige medlemmer, kan optages som særlige medlemmer.

Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold taler herfor yde hel eller delvis kontingentfrihed.

Medlemmer, der er fyldt 75 år, er kontingentfri.

 

Kontingentsatser:

Almindelige medlemmer

kr. 450,00 pr. mdr.

 

Pensionister

kr. 135,00 pr. mdr.

 

Særlige medlemmer

kr. 180,00 pr. mdr.

 

Lærerstuderende/decentral studerende

kr. 262,50 pr. mdr

 

 

Indmeldelsesblanket