Lovgivning

Arbejdsmiljølovgivningen og tilsynet med arbejdsmiljøet er et af de områder, som selvstyret ikke har hjemtaget endnu.

Det er derfor det danske folketing, der vedtager lovene på området og det danske arbejdstilsyn der på vegne af den danske regering udsender bekendtgørelser og vejledninger samt fører tilsynet med arbejdsmiljøet i Grønland.

Arbejdstilsynet har et antal ansatte på arbejdstilsynets kredskontor i Nuuk. De fører tilsyn med, at reglerne bliver overholdt i Grønland.

 

Lovgivningen og vejledninger finder du her: 

Arbejdstilsynet i Grønland