Hjælp fra advokat

I sager af principielle karakter, tjenstlige forhør, afskedigelsessager  mv. kan IMAK efter en konkret vurdering i hver enkelt sag stille advokatbistand gratis til rådighed for medlemmet.

Før dette kan ske skal bestyrelsen jf. IMAKs vedtægter tage stilling til advokatbistanden.

 

Når advokatbistand er bevilget, træffes der beslutning i hver enkelt sag, om kontakten mellem medlem og advokat sker gennem IMAK eller direkte mellem medlem og advokat.