Fra stress til trivsel


Stress rammer individuelt. Men skal løses i fællesskab.

Stress kan håndteres, inden den bliver skadelig. Men det kræver en åben dialog på arbejdspladsen, hvor man tager hånd om stressen i fællesskab. Det er budskabet på en ny hjemmeside, som Arbejdsmiljørådet i Grønland og Videncenter for Arbejds­miljø i Danmark lancerer sammen.

Hvis du er interesseret i at få ny viden om stress på arbejdspladserne, så besøg den nye hjemmeside www.ilorraallak.gl.

Den nye hjemmeside indeholder tekster om stress og trivsel, der er oversat til grønlandsk. Teksterne stammer fra www.frastresstiltrivsel.dk, som Videncenter for Arbejdsmiljø udgav i 2008. Indholdet henvender sig til offentligt ansatte, både medarbejdere og ledere, men alle arbejdsplader kan få glæde af kampagnen.