Afgivne høringssvar 2015

 

Modtaget

Afleveret

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xxxx 2015 om undervisningskompetence på den gymnasiale uddannelse (pædagogikumbekendtgørelsen)28.4. 20152.6. 2015
Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelse15.5. 201530.6. 2015

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed 

15.5. 2015

30.6. 2015 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension

15.5. 201530.6. 2015

Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed

15.5. 201530.6. 2015
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i lejeboliger15.5. 201530.6. 2015
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx yy 2015 om ændring af Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland15.5. 201530.6. 2015
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre22.5. 201530.6. 2015
Udkast: nordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger15.5. 201524.5. 2015

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2015 om alderspension  

1.12.201518.12. 2015
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2015 om grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring1.12. 201518.12. 2015
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx om testning for brug af euforiserende stoffer på  uddannelsesinstitutioner og kollegier 1.12. 201510.12. 2015
Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde 5.12. 20158.1. 2016

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat 

og

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om pensionsopsparing 

1.12. 20158.1. 20166
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet og ophævelse af landstingslov nr. 14 af 6. november 1997 Oqaatsinik Pikkorissarfik4.12. 201510.12. 2015
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte 4.12. 201510.12. 2015
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2016 om idræt og motion 16.12. 201510.1. 2016
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed 17.12. 201510.1. 20166