Ilinniartitsisoq december 2017

   

  Tak for to gode år.

   

   

   

  De to år jeg har været formand for IMAK har været så spændende. Der har været fart på, og jeg har lært en masse. Selvom jeg selv har valgt at stoppe i IMAK, så er det lidt vemodigt at skulle give opgaven videre. 

   

  Jeg er på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg må vælge retning, og det er altså i Nanortalik, jeg vil være. Jeg brænder for at skabe et bedre samarbejde mellem hjem og skole og at sætte retningen på skolen og støtte op om lærerne i deres hverdag. Det er lige mig. Jeg glæder mig til at flytte tilbage til Nanortalik med min familie og genoptage mit arbejde som skoleinspektør. 

   

  Men jeg er sikker på at IMAK er i gode hænder med den nye formand ved roret. Og jeg vil gerne benytte mig af lejligheden til at ønske Birthe Therkildsen tillykke og al mulig god vind fremover. Pas godt på IMAK, og fortsæt det gode arbejde. Vores 1.300 medlemmer fortjener den bedste organisation, der både støtter op om dem i hverdagen, og samtidig er med til at sætte dagsordenen, når beslutningstagerne drøfter fremtidens skole.

   

  En stor tak skal lyde til Lisbeth, Sigrid og Karen i sekretariatet. I er bare de bedste. Det har været en fornøjelse at arbejde tæt sammen med jer.

   

  Til sidst vil jeg takke alle vores medlemmer og samarbejdspartnere for det forgangne år, og jeg ønsker jer en fredfyldt jul og et forrygende flot nyt år.

   

  Karl Frederik Danielsen