Beklagelse

   

  I sidste nummer af Ilinniartitsisoq bragte vi denne artikel uden at Simon Lennerts rettelser var taget med. Derfor bringer vi artiklen her, nu med den rigtige tekst.

   

   

   

   

  Nytænkning og klare mål

   

  Simon Lennert ved, at det ikke er muligt at udvikle skolerne, hvis ikke det sker i et tæt samarbejde med kommunerne og de enkelte skoler

   

  Styrelsen varetager en masse driftsopgaver. De låner bøger ud, og vejleder lærere, de udvikler kurser, de producerer skolebøger, og skal føre tilsyn med kommunernes forvaltning af folkeskoleloven.  Men der er også brug for at servicere det politiske niveau, og derfor er det naturligt at Uddannelsesstyrelsen igen er blevet en del af centraladministrationen. Det fortæller styrelseschef Simon Lennert. 

   

  Uddannelsesstyrelsen er sammen med Institut for Læring (Ilinniarfissuaq) gået i gang med at ændre kompetenceudviklingen af lærerne. Simon Lennert fortæller: - Før i tiden udarbejdede vi et meget omfattende kursuskatalog. En lærer for eksempel,  kunne ønske at komme på kursus for at opdatere sin viden, og så tog denne lærer på kursus. Men det var ikke en del af en samlet plan ud fra hele skolens behov. De korte kurser, der udbydes, har en begrænset dokumenteret effekt, med mindre det handler om information eller introduktion af nye fokusområder til fagundervisere.

   

  - Vi tænker anderledes nu. Vi tilbyder få centrale kurser og kører for eksempel stadig faste censorkurser. Men de er nu slået sammen, så censorerne i de forskellige fag kommer på et fælles censorkursus. De fleste andre kurser bliver erstattet af målrettede forløb. Nu skal kommunerne sammen med de enkelte skoler beskrive hvilke behov og problemstillinger de har, og så udvikler vi en samlet pakke til dem om kompetenceudvikling af deres lærere, fortæller Simon Lennert. Han fortsætter: - Det koster jo det hvide ud af øjnene at tranportere folk frem og tilbage til kurser. Et landsdækkende lederkursus i to moduler kan jo nemt komme til at koste halvdelen af de midler, som vi har til rådighed til kurser. 

   

  Med den nye form for kompetenceudvikling, der tager udgangspunkt i det samlede behov, vil de kunne udnytte deres sparsomme kursusmidler bedre. Det bliver en målrettet indsats, og samarbejdspartnerne er med i et fælles projekt om at løfte niveauet i undervisningen.

   

  Simon Lennert er ikke i tvivl om at de er på rette vej. Han siger - Vores arbejde bygger ikke på en masse nye teorier om læring. Det handler om sund fornuft, og om at være innovative og proaktive i fremtiden, selvfølgelig ud fra den lovgivning vi har. Det er samarbejde og en fælles indsats, der er vejen frem. Derfor gør vi ikke noget uden at snakke med kommunerne, IMAK og Ilinniarfissuaq. Kommunerne ved hvor skoen trykker, og alle os, der arbejder indenfor uddannelse, må udvikle os sammen.

   

  Digitalisering

  - Der har været alt for meget fokus på IPads og manglende båndbredde i mange år, fortæller Simon Lennert. Og vi kan sige fra centralt holdt, at vi halter bagud forhold til nogle kommuner der allerede har igangsat initiativer. Vi har her i foråret sammen med digitaliseringsstyrelsen fået skabt et overblik over, hvad der er af IT projekter og initiativer, og er ved at udarbejde en strategi der indeholder omkring digitale materialer, digital dannelse og infrastruktur/administration. IT er ikke et mål i sig selv, men et værktøj og undervisning og læring skal i fokus. IT skal indgår som en integreret del af undervisningen og som et pædagogisk og didaktisk redskab til at understøtte og øge elevens læring. 

   

  I Uddannelsesstyrelsen er de kommet langt med at digitalisere skolebøger, der kommer til at ligge på nettet som en PDF med opgaver, lærervejledning og links til mere information om emnet.

   

  Simon Lennert fortæller at de vil blive bedre til at kommunikere: - Vores interne kommunikation i styrelsen skal styrkes, fordi vi er en arbejdsplads med et væld af vidt forskellige opgaver. Og så skal vi blive meget bedre til at kommunikere med lærerne ude i folkeskolen. Derfor har vi besluttet at ansætte en kommunikationsmedarbejder, der skal infomere om de nye tiltag og synliggøre vores arbejde. 

   

   

  Beklagelse

  I sidste nummer af Ilinniartitsisoq bragte vi denne artikel uden at Simon Lennerts rettelser var taget med. Derfor bringer vi artiklen her, nu med den rigtige tekst. Vi beklager.

   

  Af Ivalo Egede