Ilinniartitsisoq december 2018

   

  Fokus på lederteamene på skolerne

   

   

  Antallet af arbejdsmiljøsager er mærkbart stigende, og det er tydeligt at både lærerne og ledelserne på skolerne er udfordrede. De mangler støtte, og jeg vil gøre alt for at lederteamene ude på skolerne får den hjælp og den videreuddannelse, de har brug for.

   

  Hans Peter Broberg slog alarm i august nummeret af Ilinniartitsisoq, fordi rigtigt mange unge lærere startede i et nyt job som Skoleinspektører i år. Og tak for det. De fleste af de nye skoleinspektører er nemlig unge og uerfarne lærere, der ikke har erfaring med ledelse. 

   

  Det er en kæmpe opgave, som de har fået, de unge skoleinspektører, fordi der er så mange udfordringer i skolen i dag. Hele samfundet sætter sin lid til at folkeskolen skal være med til at kompetenceudvikle de kommende generationer, og det er så vigtigt at de unge ledere ikke brænder op på grund af alle de opgaver, som de simpelthen ikke har mulighed for at løfte på grund af manglende kompetence eller manglende erfaring.

   

  Hele 25 skoler har fået nye skoleledere i år, og det er et svimlende højt tal. I Inatsisartut har medlem af Inatsisartut Sofia Geisler (IA) også sat fokus på dette emne gennem hendes forslag om lederuddannelse af skoleinspektører. Men hendes forslag blev ikke sendt i udvalg. Det bliver spændende at følge hvordan politikerne vil følge op på dette, men jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på en ting:

   

  Det er ikke kun skoleinspektøren, men hele lederteamet, der skal have hjælp og støtte. Det er tvingende nødvendigt at både skoleinspektøren, men også viceinspektøren og trinlederne, kommer på kompetencegivende kurser og videreuddannelser. Og det bør beskrives i lovgivningen hvordan man vil sikre at dette sker nu og fremover. 

   

  Hvis ikke der gøres noget, vil alle de udfordringer, der er i folkeskolen, vokse til et overskueligt niveau. Hvis der ikke er en kvalificeret ledelse på den enkelte skole, vil der blive brugt unødige kræfter på magtkampe og hvisken i krogene, alt sammen noget, som giver endnu flere lærere stress, så de går ned med flaget, og det har vi absolut ikke brug for.

   

  Samtidig er det vigtigt at række på de kræfter, der er i lokalsamfundet. Skolerne og den kommunale forvaltning støtter op om hinanden omkring arbejdet på skolerne. I Sermersooq er der ti ansatte i skoleforvaltningen(det skal faktatjekkes), hvilket er rigtigt mange, men i resten af kommunerne er de ganske få medarbejdere til at tage sig af dette arbejde. Derfor er det endnu mere vigtigt at holde kontakten med det kommunale system ved lige, noget som en af mine forgængere, Sivso Dorph, lagde stor vægt på. Vi har her i Sermersooq holdt et gensidigt orienteringsmøde med borgmesteren og hendes stab. Vi har aftalt at mødes løbende, og det vil vi i bestyrelsen gøre alt for at gennemføre. For IMAK vil samarbejde og arbejde proaktivt for at forbedre arbejdsmiljøet i skolerne. 

   

  Af Birthe Therkildsen