Et rungende ja ved urafstemning

  Et stort flertal af IMAK’s medlemmer har stemt ja til overenskomstaftalen mellem IMAK og Grønlands Selvstyre. Med en stemmeprocent på 69,3 %, har 94 % stemt ja til overenskomstaftalen, som blev indgået den 20. maj 2021.

  - Vi er glade for at meddele, at urafstemningen vedrørende overenskomsten for 2021 nu er afsluttet. Vi lyttede til vores medlemmers ønske om en reel lønfremgang. Det har de belønnet med et stort ja, nu afventer vi Selvstyrets urafstemning siger Birthe Therkildsen, formand for IMAK.

  Udover fuld løn under barselsorloven, så stiger lærernes grundløn med i alt 5,5 % over en fireårig periode. Skoletillæg og øvrige tillæg stiger med 5,4 %, mens alle kvalifikationstillæg stiger med 100 %, og der er oprettet et nyt kvalifikationstillæg for flere kandidatuddannelser.

  Parterne forhandlede om lærernes lønforhold i maj 2021.


  Birthe Møller Therkildsen, formand for IMAK
  Mobil: 543339