Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2021

  Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat holder ordinært repræsentantskabsmøde 2021 i Kangerlussuaq til afholdelse den 13. og 14. november 2021

   

  Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Mødets åbning og valg af dirigent.
  2. Forretningsorden
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Forslag til ændring af vedtægter 
  6. Indkomne forslag
  7. Formandsvalg 
  8. Kommission
  9. Princip og indsatsprogram
  10. Valg af kongresdelegeret til Danmarks Lærerforening
  11. Valgt af kritiske revisorer og suppleanter
  12. Budget 2021-2023
  13. Eventuelt

  Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 18. september 2021

  Med venlig hilsen – Ikinngutinnersumik
  Bestyrelsen - Siulersuisut