Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2021

  Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat holder ordinært repræsentantskabsmøde 2021 i Kangerlussuaq til afholdelse den 13. og 14. november 2021

   

  Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og fastsættelse af kontingent for følgende 2 kalenderår.
  6. Valg af 1 kongresdelegeret til Danmarks Lærerforenings kongres
  7. Valg af formand
  8. Valgt af kritiske revisorer og suppleanter for disse
  9. Eventuelt

  Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 18. september 2021

  Med venlig hilsen – Ikinngutinnersumik
  Bestyrelsen - Siulersuisut