Skoleledere i folkeskolen må have en rådgivningsinstans

  Ikke kun skoleledere i folkeskolen, men også kommunalt ansatte, må have en fælles rådgivningsinstans.

  Lige så snart Lærernes overenskomst, der blev underskrevet af IMAK og Selvstyret den 20. maj 2021, blev indgået, påbegyndte IMAK’s formand sammen med bestyrelsen, der er sagsbehandlende i sekretariatet, sin rundrejse til folkeskoleområderne for at præsentere overenskomsten, da indholdet af overenskomsten skulle være genstand for en urafstemning blandt medlemmerne.

  Rundrejsen startede i Tasiilaq og fortsatte fra Sydgrønland over til Nordgrønland.
  I de byer delegationen kom til fik medlemmerne mulighed for at henvende sig omkring ansættelsesforhold. Under rundrejsen var man blandt andet opmærksom på at der blev afholdt samtaler med skolelederne.
  Det var tydeligt, at lærerne og skolelederne i de byer vi kom til var tilfredse med og lettede over at der blev lyttet til dem og at de blev rådgivet.
  Under disse samtaler lagde vi mærke til, at behovet for at blive rådgivet om ledelse og forvaltning var stort hos lederne, selv om de selvsagt var en del af ledelsen hos arbejdsgiverne under de respektive kommuner.
  Lige siden ansvaret, der havde påhvilet de grønlandske kommuners sammenslutning, ophørte med at eksistere, havde vi lagt mærke til, at lederne havde manglet en rådgivningsinstans, hvor de kunne få videns- og læringsinput. KANUKOKA havde tidligere i samarbejde med ledelsen og direktionen haft en støttende og vejledende funktion over for kommunerne.
  Ved siden af rundrejserne forekommer der dagligt mange henvendelser til IMAK’s sekretariat fra de kommunalt ansatte, om tvivlspørgsmål og om behov for rådgivning.  

  At vi som fagforening bliver brugt som et rådgivningssted omkring arbejdsgivernes forvaltning, viser bare hvor stor et evt. kommunalt fællesskab er en mangelvare.

  Vi vil derfor igen på ny opfordre til at der etableres en rådgivningsinstans, som de tidligere grønlandske kommuners sammenslutning udførte. At der i dag ikke længere gives vidensdeling omkring den gode forvaltning og redskaber herom, kan godt være årsag til den store udskiftning blandt lederne. Det er helt sikkert, at der vil blive skabt enormt gode kræfter fremadrettet, såfremt der kan blive dannet et kommunalt fællesskab, er vil resultere i en mere fælles vidensdeling og udvikling fremadrettet.

  Med venlig hilsen

  Birthe Møller Therkildsen
  IMAK’s formand
  Mobil: 543339