Ilinniartitsisoq dec 2021

    I fire år har jeg haft fornøjelsen af at være formand for IMAK. 4 spændende år med mange udfordringer og lange arbejdsdage.

    Nu giver jeg stafetten og ansvaret videre til Elna Heilmann. Der venter mindst 4 år og forhåbentlig mange flere år for vores nye formand og alt muligt held med det.