Lærerne bliver glemt

  Pressemeddelelse.

  I disse dage, hvor der som følge af Covid-19 meget ofte foretages ændringer i de offentlige

  arbejdspladser, bliver lærerne overset.

  Lærerne møder mange mennesker dagligt. De møder elever, kollegaer og forældre hver eneste dag. IMAK er vidende om, at der i forbindelse med de tiltag, der indføres i et forsøg på at inddæmme Covid-19-smitten, kommer mange påbud til skolerne både fra centralt hold og fra kommunerne med store ændringer til følge. IMAK får mange henvendelser fra lærere, der føler sig utrygge ved disse
  tiltag og ændringer.
  Vi er klar over, at lederne har beføjelser til på forskelligvis at handle i forbindelse med løsningen af deres ledelsesopgaver. Dog glemmer man de dele af de indgåede aftaler og overenskomster, der omhandler, at ændringer kun kan foretages efter forudgående varsel, og det samme gælder de rammer, der er udstukket i forhold til lærernes medindflydelse og medbestemmelse.
  -I disse dage aner lærerne ikke ”hvor de bliver kastet hen”, når de møder på arbejde, eller hvad de får af opgaver, og ikke mindst må de hele tiden spekulere på, om de bliver smittet med Covid-19 eller selv kommer til at smitte andre. Disse forhold er også med til at skabe utryghed hos eleverne.
  På den anden side har de administrative medarbejderne i Selvstyret og kommunerne mulighed for at arbejde hjemmefra.
  Det er yderst vigtigt, at de kommunale forvaltninger og skolelederne forvalter deres ledelse i overensstemmelse med de indgåede aftaler og overenskomster, retningslinjer og udstukne rammer.
  Når aftaler, overenskomster og givne rammer ikke overholdes, medfører det utryghed hos lærerne, og derfra er der ikke langt til, at stress opstår.
  Vi vil atter opfordre kommunerne til, at ændringer i skolernes dagligdag foretages i et tæt samarbejde med lærerne, således at de får medindflydelse på og er med til at påvirke beslutningerne – ligesom vi fra IMAK opfordrede kommunerne til det i begyndelsen af den første  bølge af Covid-19 i april 2020.
  Vi finder det også nødvendigt at påpege, at Selvstyrets udmeldinger om tiltag og bestemmelser vedrørende Covid-19 bør være bedre organiserede og uden at skabe misforståelser.
  Endelig vil jeg gerne udtrykke min anerkendelse af lærerne for at udvise medansvar i disse udfordrende tider, og vil takke dem for på forskellig vis at udføre deres arbejde med respekt for deres pligter.
  Elna Heilmann
  IMAK-imi siulittaasoq/
  Forkvinde IMAK