Afgivne høringssvar 2016

 

Modtaget

Afleveret

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation  15.1. 201610.2. 2016

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

29.1. 2016

16.2. 2016

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om ændring af landstingsforordning om KNI A/S.  (Afgrænsning af KNI koncernens virksomhed)6.6. 201622.6. 20166
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af inatsisartutlov om folkeskolen (etablering af nationalt forældreråd om folkeskolen)18.5. 201616.6. 2016
Supplerende høring vedr. forslag til Inatsisartutlov om støtte til børn 19.8.20169.9. 2016
Udkast til Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af xx. xx 2016 om uddannelsesstøtte22.8. 201622.9. 2016
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor24.8. 20165.9. 2016
Skolepolitik Kommuneqarfik Sermersooq2.9. 201623.9. 2016
Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af x. xx. 2016 om enkeltfag, suppleringskurser og selvstuderende på det gymnasiale område 8.9. 201613.10. 2016
Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2017 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland17.10. 201625.10.2016
Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til efterskoleophold i Danmark 7.10. 20161.11. 2016
Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger 7.11. 201617.11. 2016
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om misbrug 4.11. 201617.11. 2016
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 20xx om ændring af landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 16.11. 201610.12. 2016