Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og Kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig

 

Høringsbrev

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og Kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig  

  

Bemærkninger til lovforslaget

 

 

IMAKs høringssvar