Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

 

Hermed fremsendes: "Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder)" til høring.

 

Formålet er at sikre, at personer som får erstatning for tabt erhvervsevne eller for tab af forsørger kan få udbetalt erstatningen indtil pensionsalderen.

 

I dag kan man få udbetalt erstatningen indtil man er 65 år gammel. Det står i lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Hidtil har det passet med, at man kunne få alderspension fra man fyldte 65 år. Imidlertid har man nu hævet pensionsalderen i inatsisartutlov om alderspension til 66 år, og fra 2021 hæves pensionsalderen yderligere til 67 år.


Det betyder at personer som får udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne eller for tab af forsørger risikerer at miste erstatningsudbetalingen fra det 65. år, samtidig med at de endnu ikke får udbetalt pension. Dermed risikerer disse personer at stå uden nogen form for økonomisk sikkerhed i 1 år, fra 65 til det 66. år. Og fra 2021 bliver perioden hvor personerne hverken får erstatning eller pension på 2 år, nemlig fra man er 65 til man er 67 år gammel.

 

Med lovændringen ændres ordlyden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland, så erstatning udbetales indtil pensionsalderen. På denne måde sikres, at man fremover kan få udbetalt erstatning for tabt erhvervsevne eller for tab af forsørger, uanset om pensionsalderen sættes op eller ned.

Forslaget beskytter folk som i fremtiden får tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne eller tab af forsørger.

 

 

Forslaget får desuden betydning for en gruppe som i dag har fået tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne eller for tab af forsørger, og som stod til at miste denne når de fylder 65 år, samtidig med at de først kan få alderspension 1 år senere, når de fylder 66 år, eller fra 2021 når de fylder 67 år.

 

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 

 

IMAKs høringssvar