Afgivne høringssvar 2017

Modtaget

Afleveret

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om misbrug 4.11. 201617.11. 2016
Forslag til: Studieordning Ilinniarfissuaq3.11. 201716.11. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 20xx om ændring af landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 16.11. 201610.12. 2016
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn8.12. 201613.1. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkehøjskoler 19.12. 201624.1. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx om pædagogisk udviklende tilbud til børn i skolealderen 19.12. 201625.12. 2016
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om arbejdsmiljø23.12. 201629.1. 2017

UDKAST til Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om grønlandske anliggender

/

UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. 

23.12.201630.1. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. Xx 2017 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger19.12.201612.1. 2017
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres overtagelse af den del af sagsområdet arbejdsmiljø, som vedrører arbejdsmiljø på land20.1. 201727.2. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut.  25.1. 201727.2. 2017
Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af xx. xx 2016 om uddannelsesstøtte15.2. 201722.3. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om alkoholholdige drikke (alkoholloven) 9.5. 201728.5. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om andelsboliger  10.5. 201728.5. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om boligfinansiering 9.5. 201728.5. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og Kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig  4.5. 201728.5. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om ændring af landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning  8.5. 201728.5. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om elevstøtte 9.5. 201728.5. 2017
Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx, xxx 2017 om klage på det sociale område og ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation7.5. 201728.5. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om Folkeskolen7.5. 20177.6. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger 19.5. 201712.6. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx om digital betalingsforvaltning 17.5. 201712.5. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension  19.5. 201712.6. 2017
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om støtte til børn (myndighedsbekendtgørelsen) 10.5. 201726.6. 2017
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) 12.5. 201712.6. 2017
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om oprettelse og drift af døgninstitutioner  12.5. 201712.6. 2017
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner 12.5. 201712.6. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om den kommunale styrelse 11.5. 201710.6. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om Ilanngaassivik – opkrævning af offentlige fordringer i Grønland 31.5. 201723.6. 2017
Hermed sender Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi afrapportering til konventionerne nr. 19, nr. 29 og nr. 105 i høring20.6. 201710.7. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation 23.6.201715.8. 2017
ILO-konventionen 122 Beskæftigelsespolitik, 1964 27.6. 201710.7. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om støtte til personer med handicap 20.6. 201711.8. 2017
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om fremgangsmåden ved besættelse af præstestillingen i Ittoqqortoormiit 1.8. 201714.8. 2017
Forslag til: Studieordning Ilinniarfissuaq3.11. 201716.11. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder  13.11. 201711.12. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om lån til medbyggerhuse  22.11. 201718.12. 2017
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland28.12. 201726.1. 2018
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx. 2018 om Ilisimatusarfik  /  Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om videregående uddannelser 27.11. 201726.1. 2018
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter 12.12.201724.1. 2018
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om Kirken 3.11.20174.12. 2018
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed 3.11.20174.12.2017
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres overtagelse af den del af sagsområdet arbejdsmiljø, som vedrører arbejdsmiljø på land 6.11.201725.11.2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af forskellige landstingslove og Inatsisartutlove vedrørende skatter og afgifter samt overførselsindkomster som følge af Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst.6.11.20174.12.2017