Tusarniaanermi nassuiaalluni akissutit 2018

Tusarniaat:

Tigusiffik

Tunniuppoq

Uunga siunnersuut: Inatsisartut aalajangiiffigisassaat Namminersorlutik Oqartussat oqaaseqaatissaattut, Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinneqarnera pillugu  28.12.201726.1. 2018
Uunga siunnersuut: Ilisimatusarfik pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx,  xx. xxx. 2018-imeersoq / Uunga siunnersuut: Inatsisartut  inatsisaat nr. xx ulloq xx. xxx 2018 qaffasinnerusumik ilinniartitaanerit pillugit  27.11.201726.1. 2018
Majoriami meeqqat atuarfianni soraarumeerutinut atuartitsissutinut fag-inut ataasiakkaanut ilinniartitsinermi inaarutaasumik nalilersuineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. xx, xx xxxxxx 2018-imeersoq 5.2. 2018
Siunnersuut uunga Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinneqarneranut inatsit 18.1.201814.2. 2018
Siunnersuut uunga: Ulluunerani neqeroorutini sulisut pillugit Naalakkersuisut periusissiaat iliuusissanillu pilersaarutaat29.1.201819.2. 2018
Uunga siunnersuut: Pigisanit pissarsiat ilaasa akileraaruserneqartarnerat pillugu Inatsisartut Inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat   /  Uunga siunnersuut: Soraarnerussutisiaqalernissamut aningaasaatit ilaannit pissarsiat akileraaruserneqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx. xxx 2018-imeersoq 17.5. 201815.6. 2018
Uunga siunnersuut: Piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffiinut malittarisassat nalinginnaasut pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. xx, xxx 2018-imeersoq 22.5. 201815.6. 2018
Uunga siunnersuut: Ilisimatusarfik pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx. xxx 2018-imeersoq / Uunga siunnersuut: Qaffasinnerusumik ilinniartitaanerit  pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx. xxx 2018-imeersoq 11.6. 201820.6. 2018
Uunga siunnersuut: Ilinniartitaanernut Inuussutissarsiutinullu siunnersuisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaannik allannguineq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut nr. xx ulloq xx. xxx 2018-imeersoq 8.6. 201820.6. 2018
Uunga siunnersuut: Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataannik attartortittakkanik inissiatut imaluunniit illutut nammineq pigisatut tigusisarneq allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx. xx 2018-imeersoq 12.6. 201820.6. 2018
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger (* 1)11.6. 201820.6. 2018
Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Namminersorlutik Oqartussat oqaaseqaatissaattut Kalaallit Nunaannut Kunngip peqqussitaanik atortuulersitsinissamik inatsimmik, NemID-mik suliaqartarnissamik pisortat digitaliusumik signatur-iannik imaqartumik inunnut tigussaasunut aamma inatsisit naapertorlugit immikkoortortani inunnut sulisuusunut.  9.7. 20187.8. 2018
Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater 13.7. 20182.8. 2018
Inuiaqatigiit digitaliusut – Nunamut tamarmut digitaliseeriinermi periusissiaq 2018-202130.5. 201828.6. 2018
Meeqqanut ulloq unnuarlu paaqqinniffinnik pilersitsineq ingerlatsinerlu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. xx, xx. xxx 2018-imeersoq 3.10.20182.11. 2018
Uunga siunnersuut: Inatsisartut inatsisaasa assigiinngitsut allanguutissat aamma akileraarutit akitsuutillu kiisalu aningaasanik nuussinikkut isertitat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. xx  xx. xxx 2019-imeersoq.  21.9.20182.11. 2018
Uunga siunnersuut: Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut  inatsisaat nr. xx, xx. xxx 2019-imeersoq 4.10.20188.11. 2018
Kalaallit Nunaanni sulisilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsit malillugu aningaasat pisartakkat katersanngortinneqartalernissaat pillugu nalunaarut 16.11.201811.12. 2018
Uunga siunnersuut: Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit pillugit  Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. xx, xx.xx-imeersoq 22.11.201820.12. 2018