Afgivne høringssvar 2018

Modtaget

Afleveret

Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland28.12. 201726.1. 2018
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx. 2018 om Ilisimatusarfik  /  Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om videregående uddannelser 27.11. 201726.1. 2018
Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx xxxxxx 2018 om den afsluttende evaluering af enkeltfagsundervisning til folkeskolens afgangsprøve i Majoriaq 5.2. 2018
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 18.1.201814.2. 2018
Forslag til: Naalakkersuisuts Strategi- og handleplan for fastholdelse af fagpersonalet på daginstitutionerne29.1.201819.2. 2018
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskatning  af visse kapitalafkast  / Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskatning  af afkast af visse pensionskapitaler17.5. 201815.6. 2018
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om normalvedtægt for andelsboligforeninger 22.5. 201815.6. 2018
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om Ilisimatusarfik / Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om videregående uddannelser11.6. 201820.6. 2018
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning 8.6. 201820.6. 2018
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xxx 2018 om ændring af Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og Kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig12.6. 201820.6. 2018
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger (* 1)11.6. 201820.6. 2018
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder9.7. 20187.8. 2018
Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater 13.7. 20182.8. 2018
Det digitale samfund - national digitaliseringsstrategi 2018-202130.5. 201828.6. 2018
Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn 3.10.20182.11. 2018
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af forskellige landstingslove og Inatsisartutlove vedrørende skatter og afgifter samt overførselsindkomster. 21.9.20182.11. 2018
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap 4.10.20188.11. 2018
Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland 16.11.201811.12. 2018
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx om Økonomisk Råd 22.11. 201820.12. 2018