Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap

 

Høringsbrev


Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap

 

IMAKs høringssvar