Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om kommunernes og Selvstyrets regnskaber

Høringsbrev

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om kommunernes og Selvstyrets regnskaber 
 

Bilag

 

IMAKs høringssvar