Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxxx 2020 om etablering og indretning af daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteams

 

Høringsbrev

 

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxxx 2020 om etablering og indretning af daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteams 

 

IMAKs høringssvar