Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

 

Høringsbrev

 

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om fritagelse af fysiske  personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. 

Bilag 1: Fritagelse fra digital post 

Bilag 2: Fuldmagt til læseadgang i Digital Post 

 

Høringssvar